Zapytanie ofertowe

Firma:

Adres realizacji:

Planowany termin realizacji:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

E-mail:

Rodzaj posadzki:

posadzka utwardzona powierzchniowo zatarta na gładkoposadzka bez utwardzenia zatarta na gładkoposadzka zatarta na ostro

Powierzchnia:

m 2

Grubość płyty:

cm 2

Ilość pomieszczeń:

Aktualny stan podłoża:

beton (stary, nowy)grunty(gliny, piaski, iły)kamień (tłuczeń, kliniec)inne

Sposób obciążenia posadzki:

kołem pojazduwózek widłowymaszynaregałyinne

Możliwość dojazdu betonomieszarki w miejsce ułożenia betonu (Pojazd 40 ton, brama szer. 3m x wys. 4m):

taknie

Uwagi: