Posadzki Przemysłowe JSW - Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego posadzka wykazuje silne przebarwienia?

Nawierzchnia posadzki przemysłowej wykazuje początkowo silne przebarwienia, co jest spowodowane nierównomiernym wysychaniem betonu. Zastosowany na powierzchni posadzki preparat pielęgnacyjny Sikafloor® ProSeal 12 zabezpiecza beton przed zbyt szybką utratą wody. W miejscach, w których warstwa preparatu Sikafloor® ProSeal 12 jest grubsza, odparowanie wody z betonu jest wolniejsze i posadzka ma ciemniejszy kolor. Kolor ulega wyrównaniu w miarę dojrzewania i wysychania betonu. Może to trwać nawet kilka miesięcy – przyjmuje się, że beton przy wysychaniu jednostronnym wysycha z szybkością 1mm/24 godziny przy pełnej dyfuzyjności powierzchni betonu i wskaźniku w/c = 0,48 – 0,5.

Czy barwa posadzki będzie jednolita?

Po wyschnięciu barwa uzyskana na nawierzchni posadzki jest trwała. Ma teksturę marmurkową ze smugami nieco jaśniejszych i ciemniejszych odcieni danego koloru. Jest to typowa cecha posadzek betonowych z utwardzeniem powierzchniowym i nie powinna być utożsamiana z wadą.

Dlaczego podczas czyszczenia posadzki na mokro pojawia się drobna sieć spękań?

Zjawisko to jest całkowicie naturalne. Występuje zazwyczaj na powierzchni posadzek zacieranych mechanicznie. W żadnej mierze nie wpływa ono na walory użytkowe oraz mechaniczne posadzki.

Posadzka pęka – przyczyny?

Zazwyczaj pęknięcia są wypadkową kilku czynników, do jakich zaliczamy:

  • Nie przeprowadzenie badań gruntu
  • Nieodpowiednio zaprojektowane zbrojenia oraz niewłaściwie dobrana grubość płyty posadzki w kontekście faktycznych obciążeń
  • Niepoprawnie przygotowane podłoże (szczególnie istotne dla wykonania posadzek jest właściwe przygotowanie zagęszczonego podkładu gruntowego w zakresie nośności)
  • Niesprzyjające warunki atmosferyczne podczas wykonywania posadzki: silny wiatr, niska wilgotność, nasłonecznienie, mróz (temp. poniżej 5°C)
  • Zbyt duży rozstaw dylatacji
  • Zbyt wczesne rozpoczęcie eksploatacji posadzki
  • Przekroczenie zakładanych nośności płyty

Dlaczego z posadzki wystają fragmenty zbrojenia?

Po zatarciu posadzki fragmenty zbrojenia rozproszonego mogą być widoczne na jej powierzchni. Jest to zjawisko normalne i nieuniknione przy stosowanej technologii wykonania posadzek przemysłowych. Sporadycznie występujące na powierzchni druciki nie mają wpływu na walory użytkowe posadzki.

Kiedy można rozpocząć użytkowanie posadzki przemysłowej?

Posadzka przemysłowa uzyskuje pełną wytrzymałość po minimum 28 dniach. Użytkowanie posadzki utwardzanej powierzchniowo można rozpocząć w przypadku ruchu pieszych już 4 dni po jej wykonaniu.

Szybki kontakt

888 794 888